Wanneer er vragen zijn bij het gedrag of de ontwikkeling van uw kind

Gedrag en ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun ouders

 

Vijven en Zessen biedt verschillende trainingen, cursussen voor kinderen en cursussen voor ouderen aan die te maken hebben met het gedrag en de ontwikkeling van kinderen, jongeren en ouders.

Trainingen

 • Sociale vaardigheids – of weerbaarheidtraining: voor kinderen die bijvoorbeeld gepest worden, die moeite hebben met vrienden maken of die een gebrek aan zelfvertrouwen hebben.
 • Faalangsttraining: voor kinderen die faalangst hebben voor toetsen, overhoringen, motorische oefeningen of omgang met andere kinderen.
 • Sociale onhandigheid en moeilijkheden in contact met anderen.
 • Gedragsproblemen bij bijv. AD(H)D, ODD en ASS.
 • Somberheid en depressieve klachten bij kinderen en jongeren.
 • Opvoeding & ouderbegeleiding voor ouders en hun kinderen.
 • CITO/NIO-training
 • Brugklastraining
 • Zindelijkheids, slaap- en eetproblemen.
 • Weinig zelfvertrouwen en negatief zelfbeeld.

Cursussen voor kinderen

 • Kinderen scheiden mee: voor kinderen van wie de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn.
 • Dyslexie de baas: voor kinderen die dyslectisch zijn.
 • Rouwverwerking
 • Leerlingen met depressieve gevoelens

Cursussen voor ouders

 • Over het opvoeden van kinderen
 • Over het positief omgaan met pubers
 • van dyslectische kinderen
 • van kinderen met ASS (autisme spectrumstoornissen)
 • van drukke kinderen met AD(H)D problematiek