Advisering aan en samenwerking met scholen

Scholen voor zowel basis- als voortgezet onderwijs kunnen gebruik maken van onze expertise, te weten:

  • Het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek bij leerlingen (cognitief, didactisch, sociaal emotioneel)
  • Het verrichten van dyslexie- en dyscalculieonderzoeken. Alsmede het afgeven van een dyslexie- en dyscalculieverklaring.
  • Het in kaart brengen van gedrags-  en / of werkhoudingsproblemen van leerlingen middels onderzoek en/of observatie.
  • Participatie in overleg-en zorgadviesteams.

Bij een hulpvraag door ouders en/of school streven we naar een zo intensief en transparant mogelijke samenwerking tussen scholen, ouders en Vijven en Zessen.