Het is onze drijfveer dat uw kind tot zijn recht komt

Vijven en Zessen biedt hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders, bij problemen binnen de opvoedingssituatie, bij het leren of bij de ontwikkeling en het gedrag van een kind.

Tevens biedt de praktijk scholen ondersteuning bij het begeleiden van leerlingen, die extra zorg behoeven.

Op deze site kunt U informatie vinden die van belang kan zijn voor uzelf en/of voor de begeleiding van uw kind.

Natuurlijk kunt u ons ook direct om informatie vragen door een email-bericht te sturen naar: info@vijvenenzessen.nl of te bellen met 023 – 539 14 84.

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en tevens opgenomen in het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector van het SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Bekijk onderzoeken